A Legnagyobb Együttműködés

Nincs erősebb, mint egy olyan ötlet, amelynek eljött az ideje.

Victor Hugo aláírása

A vándorkiállítás sikeréhez a Legnagyobb Összefogásra van szükség, hogy a Szentkorona üzenete minél több településre eljuthasson.

Keressük a Kiutat.

A facebook oldalon arról számolunk be milyen kiutat keresünk, merre keressük és kiknél keressük… és kerestük.

Felhívás

Szent Korona Körök a Kárpát-medencében

Hálával Istenünk iránt, hogy a felvidéki lpolybalogon már 17 éve jelen van a Szent Korona hiteles másolata, az a gondolat fogant meg szívünkben, hogy jó lenne az egész Kárpát-medencére kiterjeszteni szent ereklyénk tiszteletét, akár tárgyi elhelyezését, hogy ezáltal újjáéledne népünkben keresztényi és magyar öntudatunk, mely megerősítene istengyermeki voltunkban is.

A világban zajló liberális eszmék célja az egész világ fölötti világhatalom megszerzése, a nemzeti öntudat teljes megsemmisítése, összeolvasztása. Valódi értékek helyett felszínes csillogás.
A trón és az oltár eltüntetése, a nemzet, a haza fogalmának eltörlése, átmagyarázása, öntudatlan fogyasztói társadalom kiépítése. Ezt megakadályozni, ezen változtatni csak úgy tudunk, ha megismerjük, egymással megismertetjük több ezeréves történelmünk, hagyományaink, hitünk, kultúránk és nyelvünk adta valódi értékeit. Ez a Szent Korona Körök célja. Olyan fogalmak tudatba ültetése, mint a NEMZET (közös értékrenddel bíró szervezett közösség), HAZA (kulturális, etnikai tér), HŰSÉG (önzetlen szereteten és bizalmon alapuló döntés), HIT (Jézus Krisztus igaz hite), IGAZSÁG (az ego igazsága és a lélek igazsága).

Tudatváltásra van szükség, ha ezt megértjük és megéljük, elindul egy olyan folyamat, amely kihat elsősorban a Kárpát-medencére, de akár az egész világra is. Ha a lelkünk és a szeretet fog bennünket vezérelni, akkor megértjük, mi az őseink mára szóló üzenete és a jövő nemzedékének már olyan országot tudunk örökül hagyni, ami példamutató, követendő lehet akár az egész világ számára is.
Ezért felhívással fordulunk Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Muravidék, Őrvidék és az anyaország, Magyarország minden magyar emberéhez, hogy szervezzenek Szent Korona Köröket, legalább 4-5 fő részvételével, melyek küldetése lenne a fentebb felvázolt célok és Szent Koronánk jelenlétének és üzenetének értékelése, életünkbe való beépítése.
Minden nemzetrészben eleinte egy-egy felkért koordinátor működjön, akik egymással is kapcsolatban lesznek. Mindennemű tájékoztatás és kérés hozzájuk fog befutni, amit továbbítanak és egyben, összehangolják a körök munkáját is. Minden megalakult kör önálló jogi személy, nincs senkinek alá- vagy fölérendelve, és önként végzi munkáját az elfogadott közös szellemiség jegyében. Egy közösségben minden bánat kisebb és minden öröm nagyobb.

Felvidéken az alábbi elérhetőségeken várjuk jelentkezéseiket:

  • szentkoronakorok @ gmail.com
  • György Ferenc plébános, 991 11 Ipolybalog, Fő utca 212,
  • T.: + 421 904 400087, +421 474 885146
  • Balogh Gábor Benedek, 991 11 lpolybalog, Fő utca 124/51,
  • T.: + 421 907 842267, +421 47 4885141

Magyarországi Szentkorona Körök:

Kürtös közéleti havilap 2021. szeptember